30 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31024

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Ankara Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Avrupa Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: