23 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31017

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Fenerbahçe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

TKİ Genel Müdürlüğü Çan Linyitleri İşletmesi (ÇLİ) Müdürlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: