21 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31015

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Taşkömürü Kurumundan:

 

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansından (DOKA):