20 Ocak 2020 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 31014

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi  Rektörlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansından:

 

TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasından:

 

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: