16 Ocak 2020 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 31010

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

 

Adalet Bakanlığı Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: