15 Ocak 2020 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 31009

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden;

 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: