14 Ocak 2020 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 31008

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: