31 Aralık 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30995 (5. Mükerrer)

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden: