15 Aralık 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30979

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: