6 Aralık 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30970

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Diyanet İşleri Başkanlığından:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığından:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: