4 Aralık 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30968

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Alanya Hamdullah Emin Paşa Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Amasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kırklareli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğünden: