30 Kasım 2019 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30964

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Trakya Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğünden (ÇOMÜ):

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: