29 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30963

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Beykent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığından:

 

Yargıtay Başkanlığından:

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fırat Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: