28 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30962

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

YURT İÇİ KARGO HİZMET ALIMI YAPILACAKTIR

Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:

 

DE22000 16-645E TİPİ LOKOMOTİFLERDE KULLANILMAK ÜZERE 5 ADET KRANK MİLİ SATIN ALINACAKTIR

TÜLOMSAŞ Genel Müdürlüğünden:

 

87194 RUHSAT NUMARALI SAHANIN İŞLETME HAKKI RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

7 (YEDİ) KALEM ZİRAİ MÜCADELE İLACI SATIN ALINACAKTIR

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

300 ADET BİLGİSAYAR SİSTEMİ VE 350 ADET MONİTÖR SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

NAKLİYE HİZMETİ ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğünden: