26 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30960

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Dışişleri Bakanlığından:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden: