19 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30953

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Yüksek Öğretim Kurumları Akdeniz Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Merkezinden (Hastane):

 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden):

 

Adalet Bakanlığından:

 

Milli Savunma Bakanlığından:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden: