19 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30953

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

ASFALTİT SAHASI RUHSAT DEVRİ İLE İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

TCCD VANGÖLÜ FERİBOT MÜDÜRLÜĞÜNE 3X150 METRE DENİZ BARİYERİ VE TAMBURU MAL ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCCD İşletmesi Vangölü Feribot Müdürlüğünden:

 

4 ADET BÜTÜNLEŞİK SUNUCU SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

1 ADET ICP-MS (İNDÜKTİF EŞLEŞMİŞ PLAZMA-KÜTLE SPEKTROMETRE) CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

 

DERİ, SAKATAT VE BAĞIRSAK SATIŞ İHALESİ YAPILACAKTIR

Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığından: