15 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30949

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sakarya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Tarsus Üniversitesi Rektörlüğünden: 

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: