15 Kasım 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30949

YARGI İLÂNLARI

Kahramanmaraş Ağır Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: