14 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30948

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Nükleer Düzenleme Kurumundan:

 

Bahçeşehir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Siirt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: