13 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30947

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Sağlık Bakanlığından:

 

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Orman Mühendisleri Odasından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sabancı Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: