13 Kasım 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30947

YARGI İLÂNLARI

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından:

 

Fatsa 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: