12 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30946

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Eğitim Bakanlığından: 

 

Tarım ve Orman Bakanlığından:

 

Dicle Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığından: