12 Kasım 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30946

YARGI İLÂNLARI

Ankara 32. Asliye Ceza Mahkemesinden: