10 Kasım 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30944

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

YAŞ PANCAR POSASI PAKETLEME, İSTİFLEME VE YÜKLEME HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Yozgat Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZ SATILACAKTIR

Çanakkale İl Özel İdaresinden: