7 Kasım 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30941

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Adıyaman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Doğuş Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: