4 Kasım 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30938

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Munzur Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden: