31 Ekim 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30934

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünden:

 

İçişleri Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Adalet Bakanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: