30 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30933

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Marmara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜBİTAK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından: