28 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30932

YARGI İLÂNI

Alanya 2. Asliye Ceza Mahkemesinden: