27 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30931

YARGI İLÂNLARI

İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

İstanbul 57. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Gaziosmanpaşa 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Kayseri 1. Asliye Ceza Mahkemesinden: