22 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30926

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığından:

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından:

 

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Samsun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Giresun Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğünden: