22 Ekim 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30926

YARGI İLÂNLARI

Ankara 11. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: