21 Ekim 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30925

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığından:

 

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Kapadokya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TED Üniversitesi Rektörlüğünden: