11 Ekim 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30915

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Adalet Bakanlığından: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden: 

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Milli Savunma Bakanlığından: 

 

Sağlık Bakanlığından:

 

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanlığından:

 

Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketinden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Haliç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ufuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Okan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kafkas Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yeditepe Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gümüşhane Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Şırnak Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: