9 Ekim 2019 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 30913

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Vakıflar Genel Müdürlüğünden:

 

Gençlik ve Spor Bakanlığından:

 

İçişleri Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden: 

 

Milli Eğitim Bakanlığından:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: