6 Ekim 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30910

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

KAYNAK KİTAP SATIN ALINACAKTIR

Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:

 

TAŞINMAZLAR SATILACAKTIR

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığından: