17 Eylül 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30891

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Aydın Vakıflar Bölge Müdürlüğünden:

 

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünden:

 

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sermaye Piyasası Kurulundan:

 

Harran Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: