9 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30883

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İstanbul Aydın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Mersin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Azdavay Belediye Başkanlığından:

 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğünden:

 

Hakkari Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: