5 Eylül 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30879

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Sağlık Bakanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Avrasya Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bursa Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: