2 Eylül 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30876

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünden:

 

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığından:

 

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden: