22 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30866

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Özyeğin Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çağ Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Düzce Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: