20 Ağustos 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30864

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Üniversitesi - Cerrahpaşa Döner Sermaye İşletme Müdürlüğünden:

 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından:

 

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bartın Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: