16 Ağustos 2019 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 30860

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sahil Güvenlik Komutanlığından:

 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından:

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: