1 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30849

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığından:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünden:

 

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumundan:

 

Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğünden:

 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Çukurova Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Koç Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Antalya Bilim Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığından:

 

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Arel Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: