1 Ağustos 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30849

ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI

HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TKİ Ege Linyitleri İşletmesi Müdürlüğünden:

 

TCDD 3. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ELEKTRİFİKASYON ŞEFLİKLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE YEDEK MALZEME ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

TCDD İşletmesi İzmir 3. Bölge Müdürlüğünden:

 

PANCAR ANALİZ LABORATUVARI - KALİTE VE İŞLETME KONTROL LABORATUVARI HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Kastamonu Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

50 KG’LIK ASTARSIZ POLİPROPİLEN KRİSTAL ŞEKER AMBALAJ TORBASI SATIN ALINACAKTIR

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Elazığ Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:

 

MİKROSKOP SATIN ALINACAKTIR

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğünden:

 

1 KALEM HİZMET ALIMI İHALE EDİLECEKTİR

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

ÖN YETERLİK İLANI

İnönü Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Biriminden:

 

ARSA KARŞILIĞI İNŞAAT İHALESİ YAPILACAKTIR

İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Avrupa Yakası Milli Emlak Dairesi Başkanlığından: