28 Temmuz 2019 PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 30845

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Yenimahalle Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

Türk Standardları Enstitüsünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: