8 Temmuz 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30825

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:

 

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

 

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Sayıştay Başkanlığından: