4 Temmuz 2019 PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 30821

ÇEŞİTLİ İLÂNLAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğünden:

 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden:

 

İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:

 

Kültür ve Turizm Bakanlığından: