2 Temmuz 2019 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 30819

YARGI İLÂNLARI

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı İlamat ve İnfaz Bürosundan:

 

Sivas 3. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Konya 6. Asliye Ceza Mahkemesinden:

 

Yargıtay 11. Ceza Dairesi Başkanlığından: